Ders-5)Operatörler 2 -Mod Alma-İlişkisel Operatörler-Mantıksal Operatörler

İlişkisel Operatörler İlişkisel operatöler iki değerin karşılaştırılması işlemi için kullanılır. Programımızda koşul ifadelerinde kullanılarak programın akşını değiştirmemizi sağlar. Karşılaştırma sonucunda

Devam

Ders-2) Sabitler nelerdir? Değişken ve Sabitler ile örnek 5 konsol uygulaması

Sabitler Program boyunca sabit kalacak veriler için kullanılan tanımlamalardır. Bir sabit tanımlamak için const anahtar kelimesini kullanır.Sabitler tanımlanırken ilk değer

Devam