Ders-7) Python’da veri tipi dönüşümleri- int()-float(),str() kullanımı

Tam sayılarla işlem yapıldığında “integer”, kesirli sayılarla işlem yapıldığında “float” veri tipi kullanılmaktadır. Değerler üzerinde işlem yaparken (örneğin “input” ile kullanıcıdan veri alırken) içinde sadece rakamlar bulunan “string” ifadeyi sayısal veri tipine dönüştürmek, bazen de bunun tersini yapmak
gerekebilir. Bunun için bazı fonksiyonlar bulunmaktadır. Veri tipini dönüştürmek için kullanılan temel fonksiyonlar şunlardır:int( ) : Veri Tipini integer’a çevirir.
float( ): Veri Tipini float’a çevirir.
str( ): Veri Tipini karakter dizisine çevirir.

Devam