#13) Python if-else kullanımı – Karar ve Döngü Yapıları

Python programlama dilinde karar yapıları if (eğer) ile temsil edilmektedir. Bu yapıda bir durumun doğru (true) ya da yanlış (false) olma durumuna göre bazı eylemler gerçekleştirilmektedir.

C# If Else Yapısı Örnekleri | Kodlama Merkezi

if yapısı tek başına kullanıldığı gibi else ile birlikte de kullanılabilir. Else anahtar sözcüğü tek başına kullanılmaz. Özetle; if “eğer” olarak, else ise “değilse” olarak düşünülebilir. Kullanıcının girdiği yaş 18 ve daha büyükse ekrana “ehliyet alabilir”; değilse ekrana “ehliyet alamaz” gibi uyarılar vermek bu yapının bir örneğidir. Bu örnek, programlama dilinde şu şekilde yazılır:

Örnek:

Örnekte int veri tipinde yas isimli bir değişken tanımlandı. input() fonksiyonu ile kullanıcıdan veri alındı. if satırında ise yas>=18 şartı sorgulandı. Bu şart doğru ise “Ehliyet alabilirsiniz” yanlış ise “Ehliyet alamazsınız” uyarılarının ekran çıktısı olması sağlandı. Burada else, doğru değilse anlamında kullanıldı.

Ayrıca kod yapısı incelendiğinde farklı bir girinti yapısı da görülmektedir. Python programlama dilinde girinti yapısı örnekteki gibidir. if ve else satırının sonunda : (iki nokta) kullanıldığına dikkat edilmelidir. print satırlarında ise satırın içten başladığı görülmektedir. Klavyede bulunan tab tuşu ile bu girinti ayarlanabilir

Örnek: Kullanıcının girdiği sayı çift ise “Çift sayı”; değilse “Tek sayı” uyarılarını veren kodu yazınız.

Bu örnekte kullanıcıdan bir sayı alınmıştır. Bir sayının çift olması, o sayının ikiye kalansız bölünmesi ile açıklanır. Bu nedenle bir mod alma işlemi yapılmıştır. girilen_sayi%2==0 şartı sayının 2’ye bölündüğünde kalanın 0 (sıfır) olması anlamına gelmektedir.

Örnek: cikis_birimleri isimli bir liste oluşturarak yazıcı, hoparlör ve ekran elemanları eklensin. If yapısı kullanılarak ekran elemanı listede varsa “Eleman bulundu.”; yoksa “Eleman bulunamadı.” çıktıları veren kodu yazınız.

Örnek: Kullanıcıya yabancı dil ve ofis programlarını bilip bilmediği sorulsun. Her iki soruya da “Evet” cevabı verilirse “İşe alındınız.”; diğer durumlarda ise “İşe alınmadınız.” çıktıları veren programı yazınız.

Ekran Çıktısı:

Ekran Çıktısı

Bu örnekte iki değişken tanımlanmıştır. Her iki değişkene verilen cevabın da “Evet” olması durumunda koşullar sağlanarak “İşe alındınız.” çıktısı verilmiştir. Burada and operatörünün kullanıldığı görülmektedir. Bu operatör tüm şartların doğru olmasını gerektirir. Dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da string ifadeler karşılaştırılırken tırnak işaretinin kullanılmasıdır.

Örnek: Bir mülakatta katılımcının başarılı olabilmesi için İngilizce ya da Fransızcadan birini bilmesi ve yaşının 40’tan küçük olması gerekmektedir. Katılımcıya yukarıdaki bilgileri, adını ve soyadını sorarak mülakat sonucunu “Başarılı” ya da “Başarısız” çıktıları ile gösteriniz

Ekran Çıktısı

Bu örnekte mantıksal operatörlerden and ve or bir arada kullanılmıştır. or operatöründe şartlardan birinin doğru olması yeterliyken and operatöründe tüm şartların doğru olması gerekmektedir. if satırına bakıldığında yabanci_dil değişkeninin İngilizce ya da Fransızca olması; ayrıca yas değişkeninde de 40 değerinden küçük olması istenmektedir. print satırında ise + operatörü ifadeleri birleştirmek amacıyla kullanılmıştır.

Sizde aşağıdaki örneği yapabilirsiniz 🙂

Bir programın bilgisayara kurulması için i7 işlemci ya da en az 8 GB RAM belleğe ihtiyaç duyulmaktadır. Şartlar sağlanıyorsa “Kurulum uygun”; sağlanmıyorsa “Kurulum uygun değil” çıktıları veren programı yazınız.

Sayfamıza yorum yapıp youtube dersrobotik kanalımızı takip etmeyi unutmayın 🙂


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir