#10- Tuple (Demet) Veri Tipi Nedir?

Listeler konusunda oluşturulan listeler üzerinden daha sonra değişiklikler yapılabildiğini bir önceki yazılarımızda göstermiştik. Tuple veri tipi de listelere oldukça benzemektedir. Aralarındaki temel fark ise tuple veri tipinin tanımlandıktan sonra değişikliğe yani eleman ekleme ya da silmeye izin vermemesidir. Tuple veri tipi ile yapılabilecek işlemler şu şekildedir:

1. Tuple oluşturma: Tuple tanımlaması yapılırken listelerden farklı olarak parantezler kullanılır

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”)
print(birimler)

Ekran Çıktısı:
(‘bit’, ‘inç’, ‘byte’, ‘hertz’, ‘piksel’)

Listelere benzer şekilde tuple oluşturulur ve ekrana yazdırılır.
2. Tuple elemanlarına ulaşma: Listelerdeki gibi indeks kullanılır.
Örnek :

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”)
print(birimler[3])

Ekran Çıktısı: hertz
Önemli Not: Listelerde olduğu gibi negatif indekslerde kullanılabilir. -1 en sondaki eleman anlamına gelirken -2 sondan iki önceki elemanı temsil eder.
Örnek :

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”)
print(birimler[-3])

Ekran Çıktısı: byte

3. Indeks aralıklarına göre yazdırma: Listelerde olduğu gibi başlangıç ve bitiş indeksleri verilerek istenilen
aralık yazdırılabilir.
Örnek :

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”)
print(birimler[1:3])
Ekran Çıktısı: (‘inç’, ‘byte’)

Bu örnekte indeksi 1 olan inç değerinden başlanarak indeksi 3 olan hertz (dâhil değil) değerine kadar olan
elemanlar ekrana yazdırılmıştır.
4. Tuple elemanlarını değiştirme: Tuple veri tipi tanımlanırken elemanların değiştirilemeyeceğinden bahsedildi. Eğer tuple veri tipi listeye çevrilirse elemanlar değiştirilebilir.
Örnek :

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”)
birimler_liste=list(birimler) #burada tuple listeye çevrildi.
birimler_liste[2]=”mega byte” #listenin indeksi 2 olan elemanı değiştirildi.
print(birimler_liste)

Ekran Çıktısı: [‘bit’, ‘inç’, ‘mega byte’, ‘hertz’, ‘piksel’]
5. Elemanın olup olmadığını sorgulama: Tuple veri tipinde de listelerde olduğu gibi in operatörü ile bir
elemanın listede olup olmadığı kontrol edilebilir. Eleman tuple’daysa True; yoksa False değerleri üretilir.
Örnek :

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”)
print(“bit” in birimler)

Ekran Çıktısı: True
6. Tuple uzunluğunu bulma: len fonksiyonu ile tuple’ın eleman sayısı bulunur.
Örnek :

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”)
print(len(birimler))

Ekran Çıktısı: 5
7. Tuple içinde bir elemanın sayısını bulma: Bu işlem için listelerde olduğu gibi count fonksiyonu kullanılır.
Örnek :

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”)
say=birimler.count(“piksel”)
print(say)

Ekran Çıktısı: 1

8. Tuple içindeki elemanın indeksini bulma: Listelerde olduğu gibi index fonksiyonu kullanılır.
Örnek :

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”)
print(birimler.index(“byte”))

Ekran Çıktısı: 2
9. Tuple birleştirme: Birden fazla tuple birleştirilerek tek bir tuple’da toplanabilir.
Örnek :

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”)
degerler=(8,256,1024)
birlestir=birimler+degerler
print(birlestir)

Ekran Çıktısı: (‘bit’, ‘inç’, ‘byte’, ‘hertz’, ‘piksel’, 8, 256, 1024)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir