Ders-7) Python’da veri tipi dönüşümleri- int()-float(),str() kullanımı

Herkese merhaba, python ile ilgili tüm derslerimize burdan, diğer programlama yazılarına burdan ulaşabilirsiniz.

Tam sayılarla işlem yapıldığında “integer”, kesirli sayılarla işlem yapıldığında “float” veri tipi kullanılmaktadır. Değerler üzerinde işlem yaparken (örneğin “input” ile kullanıcıdan veri alırken) içinde sadece rakamlar bulunan “string” ifadeyi sayısal veri tipine dönüştürmek, bazen de bunun tersini yapmak
gerekebilir. Bunun için bazı fonksiyonlar bulunmaktadır. Veri tipini dönüştürmek için kullanılan temel fonksiyonlar şunlardır:

int( ) : Veri Tipini integer’a çevirir.
float( ): Veri Tipini float’a çevirir.
str( ): Veri Tipini karakter dizisine çevirir.

integer” tipinde bir sayıyla “float” tipinde bir sayı çarpıldığında sonuç “float” tipinde olacağı için Python bu veri tipini otomatik olarak belirler.

Örnek-1) Aşağıdaki örnekte iki sayının da tırnak içinde verilmiş olduğuna dikkat ediniz.

metin1='5'
metin2='3'
print (metin1+metin2)

Yukarıda kullanılan değerler tırnak içinde verildiğinden karakter dizisi veri tipindedir. Kod sonuç olarak iki karakteri yan yana yazacaktır.

Örnek-2) İki değişkenin veri tipini dönüştürünüz. Veri tipi dönüştürüldüğünde karakter dizisi sayıya çevrilmiş olacaktır. Böylece iki sayısal değer üzerinde toplama işlemi yapılabilir.

metin1='5'
metin2='3'
print(int(metin1)+int(metin2))

Karakter dizisi olan bir değer sayısal bir ifadeye dönüştürüldüğünde bu ifadenin sadece sayısal karakterler içermesi gerekir. “A” harfi veya metinsel bir ifade int(“A”) kullanılarak sayıya çevrilemez.

Veri tipi, kullanılan değerler ile uyumlu olmalıdır. Veri tipi dönüşümünde bazı değerlerde kayıplar olabilir.

Örnek-3) Aşağıdaki örnekte pi değerinin “float” ve “integer” veri tiplerinde kullanıldığında çıkan sonuca dikkat
ediniz.

piDegeri=3.14
print ('Veri Tipi: ',type(piDegeri))
#3.14 değerini verdiğimizde piDegeri float veri tipi olarak tanımlanacaktır.
yariCap=5
daireninAlani=((piDegeri*2)*yariCap)
print('Dairenin Alanı (float)=', daireninAlani)
piDegeriInt=(int(piDegeri))
# int(piDegeri*2) ifadesi float değeri int veri tipine dönüştürüldü.
print('Int veri tipine dönüştürülen piDegeri: ', piDegeriInt)
daireninAlani=((piDegeriInt*2)*yariCap)
print('Dairenin Alanı (int)=', daireninAlani)

Örnek-4) Boolean veri tipini sayısal veri tipine ve string veri tipine dönüştürebilirsiniz. Bu işlemin tersini de yapabilirsiniz.

askerlikYaptiMi=True
print('Askerlik yaptı mı?', askerlikYaptiMi)
askerlikYaptiMiInt=int(askerlikYaptiMi) #integer tipine dönüştürüldü.
print('Askerlik yaptı mı?', askerlikYaptiMiInt)
askerlikYaptiMiStr=str(askerlikYaptiMi) #string tipine dönüştürüldü.
print('Askerlik yaptı mı?', askerlikYaptiMiStr)
#Çıktı olarak True verir ancak bu boolean tipinde değildir.

Python ile ilgili tüm derslerimize burdan, diğer programlama yazılarına burdan ulaşabilirsiniz. Youtubedan kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir