Ders-6) Python type() Kullanımı – Python Methodu ile Veri Tipi Öğrenme

Python, her ne kadar veri tiplerini otomatik olarak verse de bir değişkenin veri tipini kontrol etmek ve kullanım amacına göre değiştirmek gerekebilir. Bir değişkenin veri tipini öğrenmek için “type( )” komutu kullanılır.

Örnek : Bir değişkenin veri tipi type( ) komutuyla kontrol edilir. type (degiskenAdi) şeklinde yazılır.

sayi1=5
sayi2=10.556
metin1="1"
#metin1 değişkenine tırnak içinde verilen sayının string tipinde bir değişken olduğuna dikkat ediniz.
sayi3=4+5j
askerlikYaptiMi=True
#True doğru, 1, evet anlamındadır.
print ("1. değişkenin veri tipi: ", type(sayi1))
print ("2. değişkenin veri tipi: ", type(sayi2))
print ("3. değişkenin veri tipi: ", type(metin1))
print ("4. değişkenin veri tipi: ", type(sayi3))
print ("5. değişkenin veri tipi: ", type(askerlikYaptiMi))
listem=['Çınar', 24, 'Mühendis', True]
print ("6. değişkenin veri tipi: ", type(listem))
demet1=('Çınar', 24, 'Mühendis', True)
print ("7. değişkenin veri tipi: ", type(demet1))
sozluk={'adi': 'Çınar','yasi': 24, 'meslekUnvani':'Mühendis', 'askerlikDurumu': True}
print ("8. değişkenin veri tipi: ", type(sozluk))
Program çıktısı

Görüldüğü gibi giriş değerine göre python veri tipini otomatik oluşturur ve type() methodu ile bu veri tipini öğrenebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir