Ders-4) Python’da Değişken Adlandırma Kuralları

Değişken adı verilirken uyulması gereken bazı kurallar ve kurallar kadar katı olmasa da yararlı kullanım önerileri vardır.

Değişken adlandırma kuralları:

  • Değişkenler bir harf (a – z, A – Z) veya alt çizgi (_) ile başlamalıdır. Bunların dışında sayı veya başka bir karakter ile de başlayamaz.
  • Değişken adında rakam, alt çizgi(_), büyük veya küçük harf olabilir.
  • Değişken adları herhangi bir uzunlukta olabilir.

Python, değişken adlandırmada Türkçe karakterlerin (ç , ğ, ı, ö, ş ve ü) kullanımına izin vermektedir. Ek olarak Python programlama dilinde ayrılmış sözcükler kullanılamaz. Bu özel sözcüklerin listesini görmek için aşağıdaki kod kullanılabilir.

import keyword
keyword.kwlist
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class', 'continue',
'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global',
'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass',
'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']
Büyük harf ve küçük harf kullanılarak tanımlanan değişkenlerin adı aynı olsa bile farklı değişkenler olduğu unutulmamalıdır.

Python dilinde uygun değişken adı örnekleri:

#Uygun değişken isimleri
sayi1=1
Sayi1=2

Sayi1’ ekrana yazdırılırsa çıktı ne olur?

sayi1=1
Sayi1=2
print (sayi1)
print(Sayi1)
#Büyük harf ve küçük harf kullanarak tanımlanan değişkenlerin adı aynı olsa bile farklı değişkenler olduğunu unutulmamalıdır.
sayı1=3
#Python değişken adlandırmada Türkçe karakter kullanımına izin vermektedir.
print(sayı1)

Python’da hatalı değişken adı kullanımı örneği:

1sayi=5 #Hatalı değişken adı.
print (1.sayi)

Değişken Adlandırma için Standartlar

Değişken adlandırma için bazı standartlar vardır. Bu standartlar değişken adının ve içeriğinin anlaşılmasına yardımcı olarak programcıların daha kolay çalışmasını sağlar. Değişken adı, onun içeriği hakkında bilgi verirse kodun anlaşılması kolaylaşır. Değişken adlarının yazımında bazı standart kullanımlar vardır. Birden fazla kelimenin kullanılacağı değişken adlarında kelimelerin ilk harfi büyük olabilir. Camel standardında (başka standartlar da bulunmaktadır) değişken adlarının görünüşü deve hörgücüne benzetilmektedir. Değişkenin adına küçük harfle başlanır ve sonraki her kelime büyük harfle başlar.

adi= "Elif"
soyadi="Altun"
dogumYili=1981
universiteMezunuMu=True
universiteyeBasladigiYil=1999
mezuniyetNotu=2.00
print ('Adı: ', adi)
print ('Soyadı: ', soyadi)
print('Üniversite Mezunu mu? ', universiteMezunuMu)
print('Üniversiteye Başladığı Yıl: ', universiteyeBasladigiYil)
print('Mezuniyet Notu: ', mezuniyetNotu)
Program çıktısı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir