Ders-3) Python’da Değişkenler-Değişken Nedir? Python’da Değişken Kullanım Örnekleri

İşlem yapabilmek için bu girdiler (değerler) bellekte tutulmalıdır. Bu girdileri depolamak amacıyla bellekte belirli bir yer ayrılması gerekir. Bir değişken tanımlandığında yorumlayıcı, veri türüne bağlı olarak bellekte yer ayırır ve ayrılan bölümde
hangi türden verilerin saklanabileceğini belirler. Değişkenler bir isim, sayı veya farklı türdeki bir veri için bellekte ayrılan bu yeri temsil eder. Değişkenlere farklı veri tiplerinde değerler atanabilir. Değer atama ile (bir değişkeni bir değere eşleyerek) tam sayı, ondalık sayı, dizi veya karakter dizisi türünde değerler değişkenlerde tutulabilir. Python, bu konuda çok esnektir.

Python’da değişkenlerinin veri tiplerini açıkça bildirmeye gerek yoktur. Aynı değişken farklı veri tiplerinde değerler alabilir. Aynı değişkene önce sayı, sonra bir metin daha sonra başka türde bir değer atanabilir. Bir değişkene değer atandığında veri tipi otomatik olarak tanımlanır.

Eşittir operatörü “=” değişkenlere değer atamak için kullanılır. “=” Operatörünün solunda değişkenin adı ve “=” operatörünün sağında ise bu değişkene atanacak değer yer alır.

Örnek-1) Değişken oluşturma ve değer atamaya ilişkin örnekler:

sayi=10
print('Değişkenin içindeki sayı: ', sayi)
sayi=15
print('Değişkenin içindeki sayı: ', sayi)
sayi='Ali'
print ('Değişkenin içindeki sayı: ', sayi)
sayi=10.5
print ('Değişkenin içindeki sayı: ', sayi)
Program Çıktısı

Örnekte aynı değişkene hem karakter dizisi (string) hem de sayısal değerler atanmıştır.
Bir değişkene değer atanırken birden fazla yöntem kullanılabilir. Örnekte buna ilişkin kodlar verilmiştir.

Örnek-2) Aşağıdaki örnekte 3 değişkene de tek satırda 1 değeri atanmıştır.

a = b = c = 1
print ('1. sayı=', a)
print ('2. sayı=', b)
print ('3. sayı=', c)
Program Çıktısı

Örnek-3) Değişkenler aralarına virgül eklenerek yan yana yazılır. Değerleri de aynı sıralama ile karşılarına yazılır.

adi, soyadi, yasi='Ali', 'Demir', 30
print ("Adı=", adi)
print ("Soyadı=", soyadi,)
print ("Yaşı=", yasi)
Program Çıktısı

Örnek-4) Değişkenlere değer atamak için başka bir yöntem aralarına noktalı virgül “;” ekleyerek değişken – değer ikilileri şeklinde yazmaktır.

adi='Aziz'; soyadi='SANCAR'; yasi=73
print ("Adı=", adi)
print ("Soyadı=", soyadi,)
print ("Yaşı=", yasi)

Örnek-5) Değer atanmayan ve/veya tanımlanmamış bir değişken kullanılırsa Python hata verir

print (yenisayi)
#Python değişkenleri değer atandığında tanımlandığı için hata mesajı alırsınız.
# yenisayi değişkeni tanımlanmamış olduğu için hata mesajı alınır.

Örnek-6) Değer atamadan tanımlamak için yenisayi=int( ) kodu kullanılabilir. Bu durumda değişkene ilk değer olarak “0” sıfır atanır.

yenisayi=int( )
print(yenisayi)

Örnek-7) Değişkenler veri tiplerine göre kullanılmazsa Python hata verir

sayi1=1
metin1='deneme'
print(sayi1+metin1) #Bir sayı ile bir metin, kelime toplanamaz.

Bir Sonraki Derste değişken isimlendirme kurallarından bahsedilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir