Ders-6) Kontrol deyimleri -if else- iç içe if else kullanımı ve örnekler

Genel anlamda programlama dilinde kullanılan koşul yapıları iki çeşittir. Bunlar;
if-else deyimi
switch deyimidir.

If-Else Deyimi

If deyimi bir programın akışını kontrol etmek için kullanılır. Belirli bir şarta göre yapılması istenen işlemler, If (Eğer)-Else (Değilse) deyimi kullanılarak gerçekleştirilir.

If-Else deyiminin kullanımı ve akış diyagramları ile gösterimi şu şekildedir:

Not : Eğer if ya da else’den sonra tek satır kullanılacaksa kıvırcık parantez kullanmaya gerek yoktur.

if-else Akış Diyagramı

Sınıf geçme kalma durumunu gösteren program aşağıdaki gibidir. Programda geçme kalma durumu bir niteliğin kontrolü ile if else kullanarak sağlanmıştır.

string ad, soyad, sinif, ders, numara;
int yazili1, yazili2, sozlu1, sozlu2, ortalama;
Console.WriteLine("Ortalama Hesaplama Programı");
Console.WriteLine("");
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Adını Giriniz: ");
ad = Console.ReadLine();
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Soyadı Giriniz: ");
soyad = Console.ReadLine();
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Sınıfını Giriniz: ");
sinif = Console.ReadLine();
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Ders Giriniz: ");
ders = Console.ReadLine();
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Numarasını Giriniz: ");
numara = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("");
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Birinci Yazılısını Giriniz: ");
yazili1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen Öğrencinin İkinci Yazılısını Giriniz: ");
yazili2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen Öğrencinin Birinci Sözlüsünü Giriniz: ");
sozlu1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("Lütfen Öğrencinin İkinci Sözlüsünü Giriniz: ");
sozlu2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
ortalama = (yazili1 + yazili2 + sozlu1 + sozlu2) / 4;
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("Öğrenci Bilgileri: ");
Console.WriteLine("");
Console.WriteLine("Öğrencinin Adı: " + ad);
Console.WriteLine("Öğrencinin soyadı: " + soyad);
Console.WriteLine("Öğrencinin Numarası: " + numara);
Console.WriteLine("Öğrencinin Sınıfı: " + sinif);
Console.WriteLine("Öğrencinin Ders: " + ders);
if (ortalama >= 50)
{
Console.WriteLine("Öğrenci " + ders + "Dersinden Geçti!!!" + "Ortalaması:" + ortalama);
}
else
{
Console.WriteLine("Öğrenci " + ders + " Dersinden Kaldı :( " + " Ortalaması:" + ortalama);
}
Console.ReadKey();

VE ( && ) bağlacı ile: Birden fazla koşul sağlanması gerekiyorsa if else yapısı

if((koşul1) && (koşul2))
{
koşul1 ve koşul2 doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
koşullardan en az birisi veya her ikisi de yanlış ise yapılacak işlemler;
}

VEYA ( || ) bağlacı ile

if((koşul1) || (koşul2))
{
koşul1 veya koşul2’den en az birisi veya her ikisi de doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
koşullardan her ikisi de yanlış ise yapılacak işlemler;
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir