Ders-4) C# Aritmetiksel İşlemler, Operatörler 1

Merhaba arkadaşlar bu yazıda c# da aritmetiksel işlemler ve operatörler konusuna değindik.

Programlama dillerinde tanımlanmış sabit ve değişkenler üzerinde işlemler yapmamızı sağlayan karakter ya da karakter topluluklarına operatör denir.
Örneğin;

int sayi = 2 + 3;

Yukardaki örnekte + ve = karakterleri birer operatördür. + karakteri 2 ve 3 sabitlerini toplama yapıyor ve = karakeri ise toplanan değeri tanımlanan değişkene atama işlemini gerçekleştiriyor.

Aritmetiksel Operatörler

Genel olarak dört işlemden oluşan aritmetik operatörleri şunlardır.

+ Toplama operatörü
– Çıkarma operatörü
* Çarpma operatörü
/ Bölme operatörü

Mod Alma
Bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalan sonucu alma işlemine mod alma denir. Bu işlemi yapmak için % karakteri kullanılır.

using System;
namespace Operatorler
{
class DortIslem
{
static void Main(string[] args)
{
int x = 10;
int y = 5;
Console.WriteLine("x + y = {0}", x + y);
Console.WriteLine("x - y = {0}", x - y);
Console.WriteLine("x * y = {0}", x * y);
Console.WriteLine("x / y = {0}", x / y);
Console.ReadKey();
}
}
}

Programı çalıştırıldığı şöyle çıktı verecektir.

using System;
namespace Operatorler
{
class ModAlma
{
static void Main(string[] args)
{
double x = 10;
double y = 4;
double sonuc = x % y;
Console.WriteLine("x % y = {0}", sonuc);33
Console.ReadKey();
}
}
}

Program çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verecektir.
x % y = 2

Genel olarak konunun anlatılması dersrobotik kanalımızda şu şekildedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir