Ders-2) Sabitler nelerdir? Değişken ve Sabitler ile örnek 5 konsol uygulaması

Sabitler


Program boyunca sabit kalacak veriler için kullanılan tanımlamalardır. Bir sabit tanımlamak için const anahtar kelimesini kullanır.Sabitler tanımlanırken ilk değer ataması yapılmak zorundadır. Program boyunca sabit değeri değiştirelemez.

Kullanımı:

const <veri tipi><değişken adı>=değer;

Örnek:

const double PI = 3.14;
const double PI;


Yukarıdaki tanımlanan sabitlerden birincisi doğru ikincisi ise yanlış bir tanımlamadır. Çünkü sabitler tanımlanırken ilk değer ataması yapılmak zorundadır.

Sabit kullanım hata mesajları :
The left-hand side of an assignment must be a variable, property or indexer: Tanımlanan sabit değişkenin değeri değiştirilmeye çalışdığı zaman
oluaşacak hata mesajıdır. Bu yüzden sabit değişken tanımlanırken atanan değer program boyunca sabit kalmalıdır.


Örnek :
const double pi = 3.14159265;

pi = 2 * pi; //Burada pi değerini değiştirdiğiniz için hata mesajı alırsınız.

A const field requires a value to be provided: Tanımlanan sabit değişkene ilk değer ataması yapılmadıysa oluşan hata mesajıdır. Dolayısıyla sabit değişken
tanımlanırken ilk değer ataması yapılmalıdır.

Örnek :
const int pi; // Burada pi sabitine değer atanmadığı için hata mesajı alırsınız

5 c# console uygulaması örneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir