#16) Python’da for döngüsü kullanımı-Döngüler

Programlama dillerinde karar yapıları gibi sık kullanılan başka bir yapı da döngülerdir. Program içinde kod bloklarının istenen sayıda tekrar etmesini sağlayan yapılara döngü adı verilir. Python programlama dilinde for ve while döngüleri bulunmaktadır.

For Döngüsü
Şart doğru olduğu sürece işlemlerin tekrarını sağlayan döngü yapısıdır. For döngüsü belirli bir şart sağlanana kadar belirlenen kod bloklarını tekrarlar. For döngüsünün yapısı aşağıdaki gibidir:

Range Kullanımı
Döngünün başlangıç ve bitiş değeri belli olan durumlarda kullanılan fonksiyondur. Varsayılan olarak 0’dan (sıfır) başlayarak birer birer artar. Range fonksiyonunun bitiş değeri döngü dışında kabul edilir.

Örnek:

for sayilar in range(10):
  print(sayilar)

Ekran çıktısı:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bu örnekte bir başlangıç değeri verilmediği için döngü 0’dan (sıfır) başlar ve 10’a kadar devam eder (10 hariç). sayilar ismiyle oluşturulan değişken print fonksiyonu ile ekrana yazdırılmıştır.

Örnek:

for sayilar in range(5,10):
  print(sayilar)

Ekran Çıktısı:

5
6
7
8
9

Bu örnekte başlangıç ve bitiş değerleri birlikte verilmiştir. Ekran çıktısına bakıldığında başlangıç değeri olan 5’ten başlayarak bitiş değerine kadar olan sayılar (bitiş değeri dâhil değil) ekrana yazdırılmıştır.

for sayilar in range(5,20,3):
  print(sayilar)

Ekran Çıktısı:

5
8
11
14
17

Bu örnekte başlangıç ve bitiş değerleri ile artış değeri de verilmiştir. Başka bir ifadeyle döngünün 5’ten başlayarak 20’ye kadar 3’er 3’er artması sağlanmıştır. Burada yine dikkat edilmesi gereken nokta 17 sayısından sonra 20 sayısının son değer olduğu için çıktıda görülmemesidir.

for sayilar in range(20,5,-3):
  print(sayilar)

Ekran Çıktısı:

20
17
14
11
8

Bu örnekte 20’den başlayarak 5’e kadar (5 dâhil değil) 3’er azalan sırada sayılar yazdırılmıştır.

Range fonksiyonu ile else anahtar sözcüğü de kullanılarak döngü sonunda bir mesaj verilebilir.
Kullanımı şu şekildedir:

for sayilar in range(10):
  print(sayilar)
else:
  print(“Döngü bitti”)

Ekran Çıktısı:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Döngü bitti

In kullanımı:

in operatörü bir elemanın listede olup olmadığını kontrol eder. For döngüsü ile kullanımı şu şekildedir:

meyveler=[“çilek”, “elma”, “şeftali”]
for meyve in meyveler:
  print(meyve)

Ekran Çıktısı

çilek
muz
şeftali

Bu örnekte meyveler listesi içinde meyve isimli bir değişken oluşturularak ekrana yazdırılmıştır.

in operatörü metinsel (string) ifadeleri de harf harf ekrana yazdırabilir. Kullanımı şu şekildedir:

for harfler in “Döngü”:
  print(harfler)

Ekran Çıktısı:

D
ö
n
g
ü


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir