#14) Python If-Elif-Else Yapısı Nasıldır? – Karar ve Döngü Deyimleri

Daha önce yapılan karar yapısı örneklerinde eğer-değilse yapısı kullanıldı. Başka bir ifadeyle şart doğru ise bir durum, yanlış ise başka bir durum vardı. Bazen tek bir şartın değil de daha fazla şartın olduğu durumlar da ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda if-elif-else yapısı kullanılır. Bu yapıda ilk şart if; aradaki şartlar elif; değilse kısmında da else sıralaması bulunmaktadır. Örneğin bir sayının pozitif olup olmadığının öğrenilmeye çalışıldığı bir durumda
if-else yapısı yetersiz kalacaktır. Çünkü sayı 0’dan büyükse “Pozitif”, küçükse “Negatif” olacağı gibi sayı sıfıra eşit de olabilir. Örnekte bu durumun if-elif-else yapısı ile kodlanması görülmektedir:

Ekran Çıktısı:

Bu örnekte birden fazla şart olduğu için if-elif-else yapısı kullanılmıştır. Bu yapıda ilk şart olan sayi>0 if satırına; sayi<0 ise elif satırına yazılmıştır. Örnekte üç durum yaşanabilir. Sayı 0’dan büyük, 0’dan küçük ya da 0’a eşit olabilir. Bu nedenle ilk iki şartı yazdıktan sonra başka bir ihtimal olmayacağı için sayi==0 yazmak yerine else anahtar sözcüğünü yazmak yeterlidir.

Örnek: Girilen doğum tarihine göre kişinin yaş grubunu ekrana yazdıran kodu yazınız

Ekran Çıktısı:

Sayfamıza yorum yapıp youtube dersrobotik kanalımızı takip etmeyi unutmayın 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir